Phong Thủy

Tết này ai đến xông nhà?

Theo 1 vài chuyên gia phong thủy thì chọn người xông nhà đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh có gia chủ là tốt nhất, đồng thời Thiên...