Phong Thủy

Phong thủy nhà ở là gì?

Phong là gió, thuỷ là nước. Phần lớn chỉ quan niệm dễ làm cho rằng: phong thuỷ là 1 môn chuyên nguyên cứu về quan hệ giữa gió và nước và ảnh hưởng của nó đối...