Những điều phải biết lúc mua nhà

cùng với các tài liệu về vị trí, giá cả, phương thức thanh toán… người mua nhà ở bắt buộc phải lưu ý đến các điều kiện giao dịch nhà ở như sau:

Cần tìm hiểu kỹ thông tin

Theo Điều 118 Luật Nhà ở năm 2014, để có thể mua bán, cho thuê mua, tặng cho, thế chấp… thì nhà ở phải sở hữu đủ bốn điều kiện sau:

Thứ nhất, có giấy chứng nhận theo quy định.

thứ hai , không thuộc diện đang mang tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền có ; đang trong thời hạn có nhà ở đối với trường hợp có nhà ở với thời hạn.

điều thứ 3 , không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã với hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

thủ tục khi mua nhà
một số thủ tục cần nhớ khi mua nhà. Ảnh minh họa

Thứ tư, không thuộc diện đã mang chọn lựa thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài mhững lưu ý có tính nguyên tắc này thì người mua nhà ở cần tìm hiểu thêm các tin tức về quy hoạch, thông tin ngăn chặn hoặc hạn chế chuyển nhượng … để tránh các phát sinh ngoài ý muốn.

Theo đó, người mua mang thể đề nghị UBND phường, quận đáp ứng tài liệu quy hoạch của nhà, đất. Đồng thời, người mua với thể liên hệ với tổ chức hành nghề công chứng để tìm hiểu thông tin ngăn chặn, hạn chế giao dịch .

Người mua nhà cũng cần tìm hiểu mhững thông tin cần thiết khác như: người bán nhà mang phải là chủ sở hữu nhà hay không; nếu không phải thì người đó mang được chủ với ủy quyền hợp pháp hay không. Về diện tích nhà, đất: giữa pháp lý và thực tế với thích hợp với nhau không, nếu mang chênh nhau thì qui mô đó đang được sử dụng như thế nào…

Nội dung hợp đồng

Tại Tp.HCM, tùy thuộc vào sự quyết định , bên mua cùng bên bán nhà ở (là chủ với nhà ở hoặc người được chủ sở hữu cho phép, ủy quyền) mang thể đến bất kỳ tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn để công chứng hợp đồng mua bán nhà ở.

Nội dung hợp đồng do mhững bên thỏa thuận hoặc yêu cầu công chứng viên soạn thảo, bao gồm một vài nội dung được quy định tại Điều 121 Luật Nhà ở năm 2014 như:

Họ và tên của cá nhân, tên của tổ chức và địa chỉ của một vài bên; thời gian giao nhận nhà ở; quyền và nghĩa vụ của các bên; cam kết của một vài bên; các thỏa thuận khác; thời điểm mang hiệu lực của hợp đồng; ngày, tháng, năm ký kết hợp đồng.

Mô tả đặc điểm của nhà ở chuyển nhượng và đặc điểm của thửa đất ở gắn với nhà ở đó. Đối với hợp đồng mua bán căn hộ chung cư thì các bên tay phải ghi rõ phần sở hữu chung, sử dụng chung; quy mô sử dụng thuộc quyền mang riêng; quy mô sàn xây dựng căn hộ; mục đích sử dụng của phần với chung, sử dụng chung trong chung cư theo đúng mục đích thiết kế đã được phê duyệt ban đầu.

Giá trị góp vốn, giá giao dịch nhà ở nếu hợp đồng có thỏa thuận về giá; trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở mà Nhà nước với quy định về giá thì một số bên phải thực hiện theo quy định đó.

Thời hạn và phương thức thanh toán tiền nếu là trường hợp mua bán, cho thuê, cho thuê mua, mua bán hợp đồng mua bán nhà ở.

Chữ ký phải ghi rõ họ, tên của một vài bên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu (nếu sở hữu ) và ghi rõ chức vụ của người ký.

Nộp thuế, lệ phí

Sau khi được công chứng hợp đồng, bên mua (hoặc bên bán) với thể hotline với Văn phòng Đăng ký đất đai quận, huyện để làm thủ tục chuyển nhượng , nộp thuế.

Về thuế thu nhập cá nhân lúc bán nhà: Trường hợp người nộp thuế không với cơ sở xác định thu nhập tính thuế thì nộp 2% trên giá giao dịch ghi trên hợp đồng với điều kiện giá này không thấp hơn khung giá do UBND Tp.HCM ban hành hằng năm.

Về lệ phí trước bạ: Người mua nộp 0.5% tính trên bảng giá tính lệ phí trước bạ nhà, đất do UBND Tp.HCM ban hành.

Về việc cấp giấy chứng nhận: Người mua mang thể làm thủ tục đăng ký biến động do thay đổi tên chủ sở hữu nhà ở trên giấy chứng nhận hoặc làm thủ tục cấp mới giấy chứng nhận mang tên mình.

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/kinh-nghiem-mua-nha/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*