Lời khuyên cho người bán

Trước khi muốn phân phối , KH đừng quên sửa sang lại nhà để rao phân phối được đắt hơn. một vài người sở hữu quan điểm rằng việc dốc tiền sửa chữa nhà trước...