Hậu thanh tra hàng loạt dự án bất động sản: Cục Thuế Hà Nội ráo riết truy thu

Camnangcanho.com – Cục thuế TP. Hà Nội mới đây có văn bản báo cáo Bộ Tài chính về việc thực hiện kết luận Thanh tra số 2351 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, thi công và quản lý sử dụng đất đai tại Hà Nội.

Dự án khu nhà ở Xa La của đại gia Lê Thanh Thản tiếp tục được nhắc tới trong báo cáo của Cục Thuế Hà Nội

Dự án khu nhà ở Xa La của đại gia Lê Thanh Thản tiếp tục được nhắc tới trong báo cáo của Cục Thuế Hà Nội

Cục thuế Hà Nội cho biết, theo kết luận Thanh tra Chính phủ có 24 công trình nợ tiền sử dụng đất có tổng số tiền nợ là hơn 2.574 tỷ đồng. Số tiền sử dụng đất điều giảm là gần 4,4 tỷ đồng.

Ngoài số số tiền sử dụng đất nợ còn phải thu là 1.256 tỷ đồng, trong đây, nợ có khả năng thu nhưng thực tại khó thu là 114 tỷ đồng.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ có 75 công trình nợ tiền chậm nộp có tổng số tiền là hơn 1.880 tỷ đồng. Số tiền chậm nộp tiền sử dụng đất đã điều chỉnh giảm là 826,5 tỷ đồng. Số tiền chậm nộp đã nộp NSNN luỹ kế đến thời điểm 30/11/2017 là 198 tỷ đồng.

Trong đây các công trình chuẩn bị sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm số tiền chậm nộp sau khi rà soát, đã đi vào làm việc hồ sơ có số tiền sự kiến giảm gần 466 tỷ đồng.

Thực hiện ý kiến của Bộ Tài chính tại cuộc họp hôm 28/11/2017, Cục thuế đã trực tiếp làm việc có các công trình chỉ đạo các Chi cục thuế liên quan đến tiếp tục rà soát, phân tích phân tích lý do nợ và đề xuất các cách thức thu hồi tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp còn nợ đọng vào NSNN.

Qua đây, Cục thuế đã tổng hợp báo cáo, cụ thể đối có nhóm nợ chờ xử lý (1142,9 tỷ đồng/4 công trình), tiếp tục phối hợp nghiêm ngặt có Sở Tài nguyên và môi trường và các đơn vị liên quan rà soát, xác định lại nghĩa vụ tài chính của công trình theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh và đôn đốc chủ đầu tư nộp NSNN theo quy định.

“Đối có nhóm nợ có khả năng thu nhưng thực tại khó thu (114,1 tỷ đồng/3 công trình), Cục thuế đã thực hiện cách thức đôn đốc, đề nghị các chủ công trình thực hiện nghiêm kết luận của Đoàn Thanh tra Chính phủ, trong thời gian tới Cục thuế sẽ thực hiện các cách thức đôn đốc thứ hai theo quy định để thu hồi số nợ này vào NSNN”, nguồn tin trên cho biết.

Cũng theo Cục Thuế Hà Nội, đối có số tiền chậm nộp của các công trình chuẩn bị sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm sau khi rà soát, Cục thuế này đã chỉ đạo các chi cục thuế tiếp tục làm việc có các chủ đầu tư đôn đốc khẩn trương đã đi vào làm việc hồ sơ có số tiền chuẩn bị giảm 455,9 tỷ đồng/11 công trình.

Đối có số tiền chậm nộp còn phải thu (hơn 400 tỷ đồng/35 công trình), Cục thuế đã thực hiện các cách thức đôn đốc, đề nghị các chủ công trình thực hiện nghiêm kết luận của đoàn Thanh tra Chính phủ.

Một loạt chủ đầu tư còn “vướng” tiền sử dụng đất

Tuy nhiên theo Cục thuế Hà Nội, tính đến thời điểm này vẫn còn 1 số chủ đầu tư nêu vướng mắc, tổng số là hơn 38 tỷ đồng/5 công trình.

Thứ nhất, công trình khu thành thị mới huyện Quốc Oai của Công ty CP đầu tư C.E.O có số tiền chậm nộp là 13,56 tỷ đồng. Dự án đã chuyển đổi công năng 1 phần quy mô đất từ nhà ở cao tầng thương mại sang nhà ở cao tầng xã hội làm phát sinh số tiền sử dụng đất nộp thừa. Do vậy, chủ đầu tư đề nghị hoàn trả kiêm bù trừ vào tiền chậm nộp và tính giảm tiền chậm nộp tương ứng do không phát sinh nghĩa vụ nộp NSNN.

Tiếp đến là Dự án khu nhà ở Xa La của Xí nghiệp thi công số 1 Lai Châu có số tiền chậm nộp là hơn 11,7 tỷ đồng. Chủ đầu tư công trình đề nghị tham khảo lại số tiền chậm nộp do sau khi bàn giao đất Công ty vẫn phải thực hiện GPMB. Mặt khác doanh nghiệp đã ứng tiền làm các con phố, làm cầu tư 2009 và đã đi vào làm việc nhưng chưa được tham khảo chi trả hoặc cho đối trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp.

Thứ ba đây là Dự án khu nhà ở Bắc Hà của Công ty CP xử lý nền tảng và xây lắp Constrexim có số tiền chậm nộp là hơn 7,8 tỷ đồng. Chủ đầu tư đề nghị tham khảo lại tiền chậm nộp do đơn vị đã nộp tiền sử dụng đất nhưng chứng từ nộp tiền sử dụng đất chuyển nhầm cơ quan thuế.

Tại công trình nhà ở kết hợp có văn phòng làm việc Ba La tại Hà Đông do Vinaconex 21 làm chủ đầu tư có số tiền chậm nộp là 418 triệu đồng. Trong quá trình triển khai công trình có điều chỉnh thay đổi quy hoạch làm giảm quy mô đất thu tiền sử dụng đất dẫn đến giảm số tiền sử dụng đất phải nộp và tham khảo lại tiền chậm chậm nộp.

Đối có các trường hợp còn có vướng mắc nêu trên chủ đầu tư chưa cung cấp hồ sơ báo cáo giải trình, Cục thuế sẽ tiếp tục phối hợp có sở ngành liên quan trực tiếp tham khảo, giải quyết.

Còn lại đối có các trường hợp vướng mắc có số tiền chậm nộp là 362,4 tỷ đồng của 35 lượt công trình, trong thời gian tới Cục thuế cho biết sẽ tiếp tục thực quyết liệt, đôn đốc, thậm chí áp dụng cưỡng chế để thu hồi vào ngân sách.

Bên cạnh đây, cơn quan này cũng cho biết đề xuất có UBND TP. Hà Nội không giao công trình mới, không chấp thuận điều chỉnh quy hoạch đối có các chủ đầu tư chưa đã đi vào làm việc nghĩa vụ tài chính (bao gồm cả tiền chậm nộp) của công trình.

Nguyễn Khánh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*