Đầu tư trong cụm công nghiệp sẽ được miễn tiền thuê đất từ 7 – 11 năm

camnangcanho.com – Đó là một trong những nội dung tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP qui định về chính sách ưu đãi, trợ giúp đối với cụm công nghiệp vừa được Chính phủ ban hành sẽ có hiệu lực vào ngày 15/7 tới.

Cụ thể, Nghị định 68 nêu rõ, dự án đầu tư sản sinh mua bán trong cụm công nghiệp được miễn tiền thuê đất 7 năm và hưởng các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật. Với một số dự án đàu tư mua bán hạ tầng cơ sở kỹ thuật cụm công nghiệp sẽ được miễn tiền thuê đất 11 năm, được chú ý vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước với mức không quá 70% tổng mức đầu tư.

Tại các cụm công nghiệp làng nghề, dự án đầu tư sản sinh kinh doanh được miễn tiền thuê đất 11 năm và được coi xét vay vốn tín dụng đầu tư của nhà phố nước với mức không quán 70% tổng vốn đầu tư.

một vài dự án đầu tư kinh doanh kỹ thuật hạ tầng cụm cụm công nghiệp làng nghề được miễn tiền thuê đất 15 năm và được coi xét vay vốn tín dụng đầu tư của nhà phố nước với mức không quán 70% tổng vốn đầu tư

Ngân sách địa phương sẽ hỗ trợ kinh phí di dời các công ty , hợp tác xã, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong làng nghề vào cụm công nghiệp làng nghề và mức trợ giúp cụ thể do UBND tỉnh muốn . Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương coi xét ưu tiên trợ giúp đầu tư xây công thức hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề…

nghiên cứu thêm camnangcanho.com