Đánh thuế chuyển đổi sổ đỏ: “Thuế chồng thuế, lo giá nhà tăng”

Camnangcanho.com – Góp ý lần thứ hai vào dự thảo sửa đổi 5 luật thuế của Bộ Tài chính, trong đây có việc thay đổi đánh thuế giá trị tăng thêm (VAT) 10% vào mua phân phối quyền sử dụng đất, lần lượt Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) và Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đều dẫn chứng 1 vài luật, tỏ rõ sự không đồng tình và cảnh báo chỉ làm tiêu cực phân khúc BDS (bất động sản) thời gian tới.

Cụ thể, VNREA cho rằng: Khoản 2, khoản 3 Dự thảo Bộ Tài chính yêu cầu bãi bỏ quy định tại khoản 6 Điều 5 và điểm h khoản 1 Điều 7 Luật thuế GTGT.

Đề xuất đánh thuế giá trị tăng thêm đối có mua phân phối quyền sử dụng đất được cho là thuế chồng thuế, khiến giá nhà sẽ tăng
Đề xuất đánh thuế giá trị tăng thêm đối có mua phân phối quyền sử dụng đất được cho là thuế chồng thuế, khiến giá nhà sẽ tăng

Cụ thể là bỏ “Quy định về mua phân phối quyền sử dụng đất không chịu thuế GTGT để chuyển sang chịu thuế GTGT có mức thuế suất bình thường 10% và sửa đổi bỏ quy định giá tính thuế GTGT đối có vận hành kinh doanh BDS được trừ giá chuyển quyền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước”.

Theo quan điểm của Hiệp hội, việc sửa đổi theo hướng này có nhiều điểm không hợp lý.

Hiệp hội này cho rằng: Về mặt pháp lý, theo Điều 3 Luật thuế Giá trị tăng thêm năm 2013, đối tượng chịu thuế VAT là “Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam…”.

Tại Khoản 2 Điều 3 Luật Thương mại, hàng hóa bao gồm: “Tất cả 1 vài loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai; Những vật gắn liền có đất đai”. Như vậy, quyền sử dụng đất không phải là hàng hóa và không thuộc đối tượng chịu thuế VAT.

Về mặt thực tiễn, Hiệp hội bất động sản Việt Nam khẳng định: Đánh thuế chuyển quyền sử dụng đất sẽ làm tăng giá phân phối BDS, ảnh hưởng trực tiếp tới chính sách phân phối hàng về nhà ở và phát triển BDS nhìn chung.

Với nguyên do nêu trên, 1 vài Hiệp hội đều yêu cầu giữ nguyên nguyên tắc hiện hành, theo đây việc chuyển quyền sử dụng đất không phải chịu thuế GTGT.

HoREA cho rằng: Quy định “Chuyển quyền sử dụng đất” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT là hoàn toàn đúng cả về mặt pháp luật (để không xảy ra hiện trạng thuế chồng thuế), thích hợp có tình hình thực tiễn, và có lý có tình, nhất là trong trường hợp mua phân phối nhà ở gắn liền có chuyển quyền sử dụng đất.

Bởi lẽ, tiền sử dụng đất công trình nhà ở là 1 khoản thu ngân sách nhà nước mà chủ công trình đã nộp; khi phân phối nhà ở kèm theo chuyển quyền sử dụng đất thì chủ công trình không phải nộp thuế GTGT theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Luật thuế GTGT.

Nay, dự thảo Luật chuẩn bị ứng dụng thuế GTGT khi chuyển quyền sử dụng đất thì sẽ dẫn đến hiện trạng “thuế chồng thuế” làm tăng giá phân phối nhà mà người mua phải gánh thêm.

Nguyễn Tuyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*