Bán nhà “trên giấy” không có ngân hàng bảo lãnh bị phạt 300 triệu đồng

Camnangcanho.com – Theo quy định mới có hiệu lực từ 15/1, việc phân phối hoặc cho thuê mua nhà ở thương mại hình thành trong tương lai mà chưa được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính theo quy định sẽ có thể bị phạt từ 250 – 300 triệu đồng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong vận hành đầu tư thi công; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm chất liệu thi công, sản xuất, kinh doanh chất liệu thi công; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh BDS, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Theo đây, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực vận hành đầu tư thi công là 1 tỷ đồng; trong lĩnh vực khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm chất liệu thi công, sản xuất, kinh doanh chất liệu thi công; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh BDS, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở là 300 triệu đồng.

Cụ thể, về vi phạm quy định về chọn lọc tổ chức, cá nhân tham dự vận hành đầu tư thi công, phạt tiền từ 30 – 40 triệu đồng đối có hành vi chọn lọc tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện năng lực tham dự vận hành.

Chủ đầu tư có sử dụng nhà thầu nước ngoài còn bị phạt tiền từ 70-80 triệu đồng nếu để nhà thầu nước ngoài tham dự vận hành thi công khi chưa được cấp giấy phép vận hành thi công theo quy định; để nhà thầu nước ngoài không thực hiện đúng cam đoan trong hợp đồng liên danh có nhà thầu Việt Nam hoặc không sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam theo quy định; để nhà thầu nước ngoài sử dụng lao động là người nước ngoài thực hiện 1 vài công việc về thi công mà phân khúc lao động Việt Nam cung cấp được…

Theo quy định mới có hiệu lực từ 15/1, việc phân phối hoặc cho thuê mua nhà ở thương mại hình thành trong tương lai mà chưa được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính theo quy định sẽ có thể bị phạt từ 250 - 300 triệu đồng (ảnh minh họa).

Theo quy định mới có hiệu lực từ 15/1, việc phân phối hoặc cho thuê mua nhà ở thương mại hình thành trong tương lai mà chưa được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính theo quy định sẽ có thể bị phạt từ 250 – 300 triệu đồng (ảnh minh họa).

Chậm bàn giao công trình phạt đến 50 triệu đồng

Nghị định quy định phạt tiền từ 40 – 50 triệu đồng đối có 1 trong 1 vài hành vi: Thực hiện đầu tư phát triển khu thành thị không tuân theo kế hoạch hoặc chậm so có công đoạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chậm bàn giao công trình theo công đoạn đã được phê duyệt.

Phạt tiền từ 50 – 60 triệu đồng đối có 1 trong 1 vài hành vi: Để chủ đầu tư thứ cấp thực hiện đầu tư thi công không thích hợp có quy hoạch chi tiết thi công hoặc công đoạn công trình đã được phê duyệt (nếu có); thay đổi chủ đầu tư cấp 1 mà chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản; điều chỉnh công trình mà chưa được cơ quan có thẩm quyền tham khảo chấp thuận; không đã đi vào hoạt động thủ tục để được công nhận quyền sử dụng đất, quyền có công trình theo quy định đối có công trình đã đã đi vào hoạt động đưa vào khai thác, sử dụng.

Nghị định nêu rõ, phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng đối có 1 trong 1 vài hành vi: Không có thỏa thuận liên danh đối có bên nhận thầu là liên danh nhà thầu; hợp đồng thi công không sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt theo quy định.

Phạt tiền từ 80 – 100 triệu đồng đối có 1 trong 1 vài hành vi: Giá ký hợp đồng vượt giá trúng thầu hoặc kết quả đàm phán, thương thảo hợp đồng thi công (trừ khối lượng phát sinh ngoài gói thầu được người chọn lọc đầu tư cho phép); mức tạm ứng hợp đồng vượt quá mật độ % quy định hoặc tạm ứng hợp đồng khi chưa có bảo lãnh tạm ứng theo quy định; quyết toán hoặc thanh lý hợp đồng thi công chậm quá thời hạn quy định đối có hợp đồng thi công sử dụng vốn nhà nước.

Bán nhà trên giấy không bảo lãnh ngân hàng phạt 300 triệu đồng

Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng đối có 1 trong 1 vài hành vi: Kinh doanh BDS mà BDS đây không chắc chắn đầy đủ 1 vài điều kiện theo quy định hoặc không được phép đưa vào kinh doanh theo quy định; Kinh doanh BDS không đúng phạm vi được kinh doanh theo quy định; Triển khai thi công công trình kinh doanh BDS, công trình đầu tư thi công nhà ở phát triển chậm độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

Đặc biệt, 1 số hành vi khác cũng chịu cộng khung hình phạt như: việc phân phối hoặc cho thuê mua nhà ở thương mại hình thành trong tương lai mà chưa được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính theo quy định; Không làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyên có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất cho bên mua, bên thuê mua hoặc không cung cấp hồ sơ, pháp lý pháp lý liên quan cho người mua, thuê mua nhà ở theo quy định;

Ngoài ra, mức phạt tiền từ 270 triệu đồng đến 300 triệu đồng tiến hành đối có chủ đầu tư công trình kinh doanh BDS có 1 trong 1 vài hành vi: Chuyển nhượng tất cả hoặc 1 phần công trình không đúng thủ tục quy định; Chuyển nhượng tất cả hoặc 1 phần công trình mà không chắc chắn đầy đủ 1 vài đề nghị hoặc 1 vài điều kiện theo quy định; Trường hợp giao dịch khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khi đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất hoặc bị kê biên để chắc chắn thi hành án…

Mức phạt tối đa 300 triệu đồng cũng tiến hành cho trường hợp bàn giao nhà, công trình thi công cho bạn khi chưa đã đi vào hoạt động việc thi công theo công đoạn ghi trong công trình đã được phê duyệt, chưa bảo đảm kết nối có hệ thống hạ tầng chung của khu vực, chưa đã đi vào hoạt động tất cả phần mặt ngoài hoặc chưa đã đi vào hoạt động nghiệm thu đưa công trình nhà ở, công trình hạ tầng xã hội vào sử dụng theo quy định; Huy động hoặc chiếm dụng vốn trái phép; sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá nhân hoặc tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua BDS hình thành trong tương lai không đúng mục đích cam đoan.

Lâm An

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*